MENU
Ara
EN

Endüstri 4.0

Daha fazlası için kaydır

Endüstri 4.0 Nedir?


Buhar makinesinin icadıyla başlayan birinci sanayi devriminin ardından yüzyıllardır yaşanan gelişmeler, bizleri dördüncü sanayi devrimine kadar getirdi. Endüstrinin yeni teknolojilerle geliştiği bu döneme Endüstri 4.0 denmektedir. Bu kavram, ilk olarak 2011 yılında Almanya’da kullanıldı. Hannover Fuarı’nda adı geçen Endüstri 4.0 vizyonu, günümüze kadar gelişmeye devam etti.


Neleri Kapsıyor?


Endüstri 4.0 genel olarak robotik ve akıllı sistemlere dayanıyor. Geleceğin akıllı fabrikalarının oluşması, büyük verilerin işlenebilmesi, akıllı robotların gelişimi, daha hızlı ve az hatalı ürünlerin elde edilmesi için yapılan çalışmalar bu kapsamda yer alıyor. Dördüncü sanayi devrimini genel olarak nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti ve siber fiziksel sistemler olarak 3 temel başlıkta toplamak mümkün.


Endüstri 4.0’ın Çalışma Prensibi 6 Maddede Toplanabilir


1. Birlikte çalışabilirlik (Interoperability): Akıllı sistemlerin ve insanların birbirleri ile iletişim içerisinde olması, Endüstri 4.0’ın temel prensiplerinden biridir.


2. Modülerlik (Modularity): Geleceğin akıllı fabrikalarında depo verileri, tedarik zincirlerindeki iş takibi ve verimliliğin artırılması gibi konularda yeni teknolojilerden yararlanılmalıdır.


3. Sanallaştırma (Virtualisation): Akıllı fabrikaların fiziksel süreçlerini sanallaştırarak dijital ortama aktarılmasını ve bu verilerin hata payını azaltmak, üretimin daha iyi yönetilmesini sağlamak gibi iş geliştirme alanlarında kullanılmasını ifade eder.


4. Gerçek zamanlı kabiliyet (Real time capability): Tüm süreçlerde de yer alabilecek şekilde gerçek zamanlı verilerin kullanılması, bu kapsamda yer alır.


5. Merkeziyetsizleşme (Decentralisation): Endüstri 4.0 vizyonunda akıllı fabrika sistemlerinin kendi içinde kararlarını verebilme kabiliyetini ifade eder.


6. Hizmet Oryantasyonu (Service orientation): Hizmetlerin interneti, süreçlerin daha verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.


Endüstri 4.0’ın Avantajları Nelerdir?


Endüstri 4.0 vizyonu ile son teknolojinin kullanılması, verimliliğin artmasını sağlayacaktır. Birbiri ile etkileşim halinde olan sistemler, büyük verinin kullanılması gibi avantajları beraberinde getirecek ve daha başarılı sonuçlar elde edilirken çok daha az hatayla karşılaşılmasına neden olacaktır. Böylelikle gereksiz maliyetler azaltılacak, üretim çeşitliliği artırılacak ve zamandan da tasarruf sağlanacaktır. Bununla birlikte yeni sektörlerin oluşmasını sağlarken çağa ayak uyduramayan sektörleri de tarihte bırakacaktır. Geçmişte yaşanan ve tüm dünyayı etkileyen diğer sanayi devrimleri gibi, Endüstri 4.0 da denilen bu dördüncü sanayi devrimi, yaşadığımız çağı derinden etkileyecektir.

Devamını Göster

Konuyla İlgili Makaleler

Konuyla İlgili Sunumlar ve Dokümanlar

0
06 Ekim 2021

Exagate

Exagate hakkında daha fazla bilgi almak için dosyayı inceleybilir...
Belgeyi İnceleyin
0
06 Ekim 2021

IOSphere

IOSphere hakkında daha fazla bilgi almak için dosyayı inceleyebil...
Belgeyi İnceleyin
0
06 Ekim 2021

Skysens

Skysens hakkında daha fazla bilgi almak için dosyayı inceleyiniz ...
Belgeyi İnceleyin