MENU
Ara
EN
MAKALE

RPA En Çok Hangi Sektörler Tarafından Kullanılmaktadır?

#Robotik Süreç Otomasyonu
01 Aralık 2022
15 dk
Kaydet
Daha fazlası için kaydır

RPA En Çok Hangi Sektörler Tarafından Kullanılmaktadır?


Gelişen teknolojinin etkisiyle birlikte iş dünyasında yöneticilere ve çalışanlara farklı şekillerde yardımcı olan süreçlerden faydalanılmaya başlanmıştır. Bu süreçlerden biri de “RPA” olarak bilinir. RPA, “Robotic Process Automation” kısaltılmış halidir. RPA dilimize “Robotik Süreç Otomasyonu” olarak çevrilmektedir. Robotik Süreç Otomasyonu, şirket yöneticileri ve çalışanları tarafından uygulanan ve yinelemeye dayalı görevlerin yazılım robotları kullanarak otomatikleştirilmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır.


Robotik Süreç Otomasyonu yani RPA; iş yükünü azaltması, zaman ve maliyet tasarrufu sağlaması, düzenli bir sistem kurulmasını sağlamaktadır. Bunlar dışında pek çok farklı avantajı olan RPA, birbirinden farklı sektörlerde farklı amaçlar için aktif olarak kullanılmaktadır.

Örneğin; Bankacılıkta RPA: İyileştirilmiş Müşteri Hizmetleri, Sigortacılıkta RPA: Risk Azaltma ve Sağlık Sektörlerinde RPA: İnsan İşgücünden Tasarruf gibi sektörlerde sık sık kullanılmaktadır.


Bu yazımızda sizler için Bankacılıkta, Sigortacılıkta ve Sağlık Sektörlerinde RPA Kullanımından bahsedeceğiz.


Bankacılıkta RPA: İyileştirilmiş Müşteri Hizmetleri

Bankacılık sektörünün dijitalleşen dünyaya ayak uydurmasıyla birlikte sektörde rekabet artmıştır. Bu yüzden bankalar kar oranlarını artırabilmek için RPA’dan yararlanmaya başlamıştır. Bankalar, RPA’yı şu süreçlerde aktif olarak kullanmaktadır;


• Müşteri Servisi

• Temel Tüketici Sorgularını ve İsteklerini Çözme

• Karmaşık Sorguların Hızlı Çözümlenmesine Yardımcı Olan Eski Sistemlerin Entegrasyonu

• Kredi Kartı ve Kredi İşlemleri

• Müşterilerin kullandığı sistemlere yeni hesap detayları ekleme ve birden fazla giriş yapma imkânı

• Sistemler arası rapor oluşturabilme

• Verileri bir yerden başka bir yere taşıma ve hesaplama

• Bilgilerin kopyalanması ve taşınması


Bunlar gibi pek çok farklı örnek verilebilir. Bu örnekler ve daha fazlası ile RPA kullanılarak bankacılık sektöründe müşteri hizmetleri iyileştirilmektedir.


Sigortacılıkta RPA: Risk Azaltma

Sigortacılık işlemlerinde farklı kaynaklardan bilgiler kullanılmaktadır. Bu yüzden sürçete insandan kaynaklı hatalar yaşanabilmektedir. Ayrıca genel olarak sigortacılık işlemleri için geçen süreç 1 ayı bulmaktadır. Sigortacılık sektöründe manuel veri girişleri, mevzuat uyumluluk, eski sistemler ve uygulamalardan dolayı bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Ancak RPA kullanımı ile çeşitli riskler azaltılır.


Bu alanlarda kullanılan RPA’nın genel olarak faydaları ise şu şekildedir;


• Daha hızlı sigorta tazminatı işleme

• Daha yüksek müşteri memnuniyeti

• Artan veri doğruluğu

• Yatırım koruması

• Hızlı maliyet tasarrufu

• Geliştirilmiş iş memnuniyeti

• Yeni Yetkinlikler

• Esneklik


Sağlık Sektörlerinde RPA: İnsan İşgücünden Tasarruf

Sağlık sektöründe yapılan veri girişi, kayıtları yönetme, randevuları planlama ve diğer tekrarlayan işlemlerin pek çoğu manuel olarak yapılmaktadır. Bu durumda sağlık sektöründe ciddi bir insan işgücü kullanıldığını söyleyebiliriz. Ancak sağlık sektöründe insan işgücünden tasarruf edebilmek için RPA kullanılmaya başlanmıştır.


RPA’nın sağlık sektöründeki faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;

• Verimliliği artırmak

• Maliyet yönetimini iyileştirmek

• Sağlık tesislerinin ve analitiğinin iyileştirilmesi

• Hasta bakım döngüsünün iyileştirilmesi

Paylaş

Diğer Makaleler