MENU
Ara
EN

Brightstar Telekomünikasyon Dağıtım Limited Şirketi'nin hisselerinin satınalınmasına ilişkin görüşme

04 Mayıs 2021
Paylaş

Şirket Yönetim Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda Şirketimizin Brightstar Telekomünikasyon Dağıtım Ltd. Şti.'nin (Brightstar) hisselerinin 100%'ünün Brightstar Corp. ve iştiraki Şirketlerden satın alınması amacı ile bağlayıcı olmayan resmi görüşmelere başlanmasına ve bu görüşmelere ilişkin olarak Şirket Genel Müdür'ü Serkan Çelik'in yetkilendirilmesine karar vermiştir.

 
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (Vodafone) ile tüm telekomünikasyon cihaz ürünlerinin Vodafone satış kanallarına ve iş ortaklarına dağıtılması konusunda dağıtıcılık anlaşması bulunan Brightstar, hali hazırda Dünya'nın önde gelen markalarının akıllı telefon, tüketici elektroniği ve aksesuar ürünlerinin Vodafone satış noktaları başta olmak üzere satış kanallarında katma değerli dağıtımını gerçekleştirmektedir. Şirket faaliyetleri hakkında açıklayıcı bilgiler ve dağıtımı gerçekleştirilen marka ve ürünlerin detaylı listesi www.brightstar.com.tr adresinde yer almaktadır.
 
İş bu olası satın alma işleminin, Brightstar'ın sahip olduğu ve Şirket'imizin mevcut ürün portföyünde bulunmayan akıllı telefon, tüketici elektroniği ve yeni nesil aksesuar segmentindeki geniş ürün yelpazesi, tecrübeli yönetim ve çalışan ekibi ve uzun yıllardır sağlamış olduğu müşteri memnuniyeti ile hali hazırda sürdürmekte olduğumuz teknoloji ürün ve hizmetleri dağıtımı faaliyetlerimize, stratejik ve finansal olarak önemli değer katacağını öngörmekteyiz.
 
Sürece ilişkin olarak ortaya çıkabilecek gelişmeler hakkında kamuoyu tarafımızca bilgilendirilecektir.
 
Bu satın alma işlemine ilişkin olarak, Şirket Yönetim Kurulu'muzun 23.11.2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararına istinaden ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Söz konusu erteleme kararı, satın alma sürecinin ve gerek Şirketimizin gerek Brightstar'ın ticari faaliyetlerinin olumsuz yönde etkilenmemesi amaçlarıyla alınmıştır. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte iş bu açıklama yapılmıştır.
 
İlgili KAP linki:


Paylaş

Tüm Haberler