MENU
Ara
EN

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi

28 Haziran 2021
Paylaş

Şirketimizin 32.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle %212,50000 oranında ve bedelsiz olarak 2020 yılı karından ayrılan 47.020.037,43-TL olağanüstü yedek tutarının tamamı, 2019 yılı karından ayrılan 17.069.368,56-TL olağanüstü yedek tutarının tamamı ve 2016 yılı karından ayrılan olağanüstü yedek tutarının 3.910.594,01-TL'lik kısmı kullanılarak toplamda 68.000.000-TL artırılarak 100.000.000-TL'ye çıkarılması dolayısıyla ihraç edilecek 68.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 02 Temmuz 2021 olarak belirlenmiştir.

Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.

 

İlgili KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944529

Paylaş

Tüm Haberler