MENU
Ara
EN

Özel Durum Açıklamaları 165 Sonuç Listeleniyor

Filtrele
Sırala

30.09.2023 tarihli mali tablolar ve faaliyet raporu açıklanmıştır

02.11.2023

01.01.2023-30.09.2023 dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporu yayınlanmıştır.

Yayınlamış olduğumuz finansal tablolar ve dipnotlara internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer alan Finansallar başlığı altından, faaliyet raporuna ise faaliyet raporları başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Mali tablolar, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanına ilişkin KAP linkleri:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213765

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213766

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213767


Açıklama Detayını Gör

Bağlı Ortaklığımız Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Faaliyet İzni Genişletilmesi Hakkında TCMB Kararı

18.10.2023

Şirketimiz bağlı ortaklığı Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin mevcut ödeme aracılık hizmetleri faaliyet izninin Açık Bankacılık olarak bilinen hizmetleri de içerecek şekilde genişletmesine ilişkin başvurusu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") tarafından kabul edilerek faaliyet iznimizin kapsamı genişletilmiştir.

Faaliyet iznimizin kapsamının genişletilmesine ilişkin aşağıda yer alan TCMB kararı 18.10.2023 tarih ve 32343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 9.10.2023 tarih ve 11512/21111 sayılı kararı ile 6493 sayılı Kanunun 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen "ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında bulunan ödeme hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri başlatma hizmeti" ve (g) bendinde belirtilen "ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmetini" ödeme hizmetlerini sunmak üzere faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

İlgili KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207381

Açıklama Detayını Gör

Fibabanka A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonunun Kurulmasına İlişkin SPK Onayı

01.09.2023

Şirketimiz ile Fibabanka A.Ş. arasında Şirket'imizin müşterilerine yaptığı faturalı ticari mal satışlarından kaynaklanan alacaklarının menkul kıymetleştirilmesi ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) olarak ihraç edilmesi amacıyla Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1) Kapsamında Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleştirme Sözleşmesi imzalanmış olduğu 03.08.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile ilan edilmişti.

İş bu anlaşma kapsamında Fibabanka A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan "Fibabanka A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonu" ünvanlı Varlık Finansmanı kuruluşuna ilişkin kuruluş izin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olup kuruluşa ilişkin izin yazısı 31.08.2023 tarihinde Fibabanka A.Ş.'ne tebliğ edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından VDMK ihracına ilişkin karar alındığında ve VDMK ihracına ilişkin ihraç belgesine onay vermesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığında ayrıca Kamuya açıklama yapılacaktır.

Pay sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunulur.

İlgili KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190690

Açıklama Detayını Gör

Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Ticaret Bakanlığı Onayı

31.08.2023

Şirketimizin 100.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 500.000.000 TL'ye (beş yüz milyon Türk Lirası) yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "İlan" başlıklı 12. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunduğu 07.08.2023 tarihinde açıklanmıştı.

Söz konusu Esas Sözleşme tadiline T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.08.2023 tarihli yazısı ile izin verilmiştir.

Esas Sözleşme değişikliği Yönetim Kurulumuzca yapılacak çağrı ile düzenlenecek olan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

İlgili KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190570

Açıklama Detayını Gör

Yönetim Kurulu Üye Ataması

16.08.2023

Şirket yönetim kurulunun 16.08.2023 tarih ve 2023/18 sayılı kararı ile;

Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden istifa eden yönetim kurulu başkanı Rajiv Srivastava'nın istifasının kabulüne,

Yönetim Kurulu'nun mevcut süresi içerisinde görev yapmak üzere Sayın Keith W. F. Bradley'nin yönetim kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanununun 363'ncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmasına ve bu hususun ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Sayın Rajiv Srivastava'nın Yönetim Kurulu üyeliği dışında Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Üyeliği de sona ermiştir.

Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.

İlgili KAP Linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185909

Açıklama Detayını Gör

30.06.2023 tarihli mali tablolar ve faaliyet raporu açıklanmıştır

08.08.2023

01.01.2023-30.06.2023 dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporu yayınlanmıştır.

Yayınlamış olduğumuz finansal tablolar ve dipnotlara internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer alan Finansallar başlığı altından, faaliyet raporuna ise faaliyet raporları başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Mali tablolar, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanına ilişkin KAP linkleri:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182427

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182428

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182429

Açıklama Detayını Gör

Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşme Tadili için SPK Başvuru Onayı

07.08.2023

Şirketimizin 100.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 500.000.000 TL'ye (beş yüz milyon Türk Lirası) yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "İlan" başlıklı 12. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin tadili T.C. Ticaret Bakanlığı onayına sunulacak olup, onaylı Esas Sözleşme tadili, Yönetim Kurulumuzca yapılacak çağrı ile düzenlenecek olan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

İlgili KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181560

Açıklama Detayını Gör

Fibabanka A.Ş. ile İmzalanan Sözleşme

03.08.2023

Şirketimiz ile Fibabanka A.Ş. arasında Şirketimizin müşterilerine yaptığı faturalı ticari mal satışlarından kaynaklanan alacaklarının menkul kıymetleştirilmesi ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) olarak ihraç edilmesi amacıyla Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1) Kapsamında Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleştirme Sözleşmesi imzalanmıştır. İş bu anlaşma kapsamında alacakların menkul kıymetleştirilmesine ve ilişkin yazılım, altyapı ve sistem işletimi hizmetleri Teamsec Finansal Yazılım Altyapı ve Danışmanlık A.Ş. tarafından sağlanacaktır.

Şirketimiz mevcut ve gelecekte doğacak olan ticari mal satışlarından kaynaklanan alacaklarının menkul kıymetleştirilmesi ve bu menkul kıymetlerin VDMK olarak ihracı ile hem mevcut işlerinin büyümesinde hem de yeni girmeyi planladığı iş alanlarında ihtiyaç duyduğu işletme sermayesi ihtiyacının önemli bir bölümünü sürdürülebilir ve maliyet avantajlı bir finansman modeli ile finanse etmeyi planlamaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından VDMK ihracına ilişkin karar alındığında ve VDMK ihracına ilişkin ihraç belgesine onay vermesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığında ayrıca Kamuya açıklama yapılacaktır.

Pay sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunulur.

İlgili KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180070

Açıklama Detayını Gör

Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşme Tadili için SPK Başvurusu

13.06.2023

Şirketimizin 05.05.2023 tarihinde yaptığı KAP açıklamasında;


Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Şirketimizin 100.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 500.000.000 TL'ye (beş yüz milyon Türk Lirası) yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023 - 2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki tadil tasarısında yer aldığı şekilde tadil edilmesine, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "İlan" başlıklı 12. maddesinin ekteki tadil tasarısında yer aldığı şekilde tadil edilmesine, Kayıtlı sermaye tavanının artırılması, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "İlan" başlıklı 12. maddesinin tadili konusunda SPK'ya ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli izin ve onayların temin edilmesi için başvurulmasına ve izin alındıktan sonra, onaylı Esas Sözleşme tadil metninin ayrı bir yönetim kurulu kararı ile toplantıya çağrılarak Şirketimiz genel kurul toplantısında paysahiplerinin onayına sunulmasına, SPK, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü de dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına, yapılacak olan bu başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, bu kapsamda Şirket'i en geniş şekilde temsil etmeye Esra Erdoğan, Serkan Çelik ve Mehmet Çelik'ten herhangi ikisinin müştereken atacakları imza ile yetkili kılınmasına karar verildiği açıklanmıştı.


Söz konusu Kayıtlı Sermaye Tavanı değişikliğine onay vermesi için 13.06.2023 tarihi itibarıyla SPK'ya başvuru yapılmıştır.


https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158298

Açıklama Detayını Gör

ZTE Corporation ile İmzalanan Distribütörlük Anlaşması

13.06.2023

Şirketimiz ile Dünya'nın önde gelen cep telefonu üreticilerinden ZTE ile "ZTE Nubia ve Redmagic" marka cep telefonu ve aksesuarların Türkiye genelinde dağıtımına ilişkin münhasır satış ve dağıtım protokolü imzalamıştır. 160 Ülkeden fazla ülkede ve bölgede global telekom operatörlerine, kamu ve özel müşterilere ve tüketicilere hizmet eden ZTE, 33.000'den fazla çalışanı ve gelirinin %16.4'ünü ARGE yatırımlarına ayırma stratejisi ile en yenilikçi ve yaratıcı teknoloji, ürün ve çözümleri Dünya'daki nüfusun 4'te 1'inden fazlasına ulaştırmaktadır. Şirketimiz özellikle "Nubia" markalı cep telefonlarının, 3D Tabletlerin, Akıllı Saatlerin ve ‘Red Magic' markalı oyun telefonlarının Türkiye pazarına sunulması amacı ile çalışmalarına hız verecektir.

Bu anlaşmanın Şirketimizin cirosunu önemli yönde etkilemesi beklenmektedir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

İlgili KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158484

Açıklama Detayını Gör

EnSmart Teknoloji ile İmzalanan Distribütörlük Anlaşması

13.06.2023

Şirketimiz ile 1994 yılında ticari yolculuğuna başlayan "ENSMART TEKNOLOJİ" şirketi arasında aşağıda bahsi geçen markalarınTürkiye'deki tek distribütorünün Arenaolması üzerine bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Kurulduğu günden bugüne kaliteli hizmet anlayışı ile lider teknoloji firmaları arasında yerini alan "ENSMART TEKNOLOJİ" gerçekleştirdiği projelerle hem Türkiye hem de dünya çapında saygın bir konum edinmeyi başarmış ve Türkiye'de ilk LED TV ve akıllı telefon üretimini gerçekleştirmiştir. Taraflar yukarıda bahsi geçen "ZTE Nubia ve Redmagic" markalarına ilaveten bu protokol kapsamında ENSMART ile beraber bünyesinde "Infinix" ve "Tecno" marka cep telefonlarını barındıran "Transsion Holdings"'in bir başka markası olan "Itel" marka cep telefonlarının ve ileride portföye dahil edilebilecek yenilikçi cep telefonu ve aksesuar markalarınınyerelde üretim odaklı geliştirme süreci ve ithalatları konusunda işbirlikteliği yapma konusunda anlaşmaya varmışlardır.

Bu anlaşmanın Şirketimizin cirosunu önemli yönde etkilemesi beklenmektedir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

İlgili KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158485

Açıklama Detayını Gör

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili

22.05.2023

05.05.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 2023 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak seçilen PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçimi, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18.05.2023 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 22.05.2023 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunulur.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152707

Açıklama Detayını Gör

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili

22.05.2023

Şirketimizin 5 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18.05.2023 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 22.05.2023 tarihinde 10835 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

İlgili KAP duyurusunun linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152706


Açıklama Detayını Gör

Esas Sözleşme Değişikliği Tescili

22.05.2023

Şirketimizin ihraç edeceği her türlü borçlanma aracı ihraç yetkisinin süresiz olarak Şirketimiz Yönetim Kuruluna devredilmesi için Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadiline ve "Borçlanma Aracı İhracı" başlıklı 18. maddenin Esas Sözleşme'ye eklenmesine ilişkin değişiklik İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18.05.2023 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 22.05.2023 tarihinde 10835 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

İlgili KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152708

Açıklama Detayını Gör

Esas Sözleşme Değişikliği

05.05.2023

Şirketimizin 05.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Şirketimizin 100.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 500.000.000 TL'ye (beş yüz milyon Türk Lirası) yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023 - 2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki tadil tasarısında yer aldığı şekilde tadil edilmesine, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "İlan" başlıklı 12. maddesinin ekteki tadil tasarısında yer aldığı şekilde tadil edilmesine, Kayıtlı sermaye tavanının artırılması, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "İlan" başlıklı 12. maddesinin tadili konusunda SPK'ya ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli izin ve onayların temin edilmesi için başvurulmasına ve izin alındıktan sonra, onaylı Esas Sözleşme tadil metninin ayrı bir yönetim kurulu kararı ile toplantıya çağrılarak Şirketimiz genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, SPK, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü de dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına, yapılacak olan bu başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, bu kapsamda Şirket'i en geniş şekilde temsil etmeye Esra Erdoğan, Serkan Çelik ve Mehmet Çelik'ten herhangi ikisinin müştereken atacakları imza ile yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147069


Açıklama Detayını Gör

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

05.05.2023

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 05.05.2023 tarihinde saat 10:30'da Merkez Mah. Göktürk Cad. no:4 34077 Göktürk-Eyüp-İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu internet sitemizin yatırımcı bölümünden veya aşağıda linki verilen KAP duyurusundan görülebilir.

KAP duyurusu linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147430

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147440

Açıklama Detayını Gör

Soru ve Önerileriniz İçin İletişime Geçin

E-Posta Adresi:ir@arena.com.tr