MENU
Ara
EN

Yönetim Kurulu Üye Ataması

16 Ağustos 2023
Paylaş

Şirket yönetim kurulunun 16.08.2023 tarih ve 2023/18 sayılı kararı ile;

Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden istifa eden yönetim kurulu başkanı Rajiv Srivastava'nın istifasının kabulüne,

Yönetim Kurulu'nun mevcut süresi içerisinde görev yapmak üzere Sayın Keith W. F. Bradley'nin yönetim kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanununun 363'ncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmasına ve bu hususun ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Sayın Rajiv Srivastava'nın Yönetim Kurulu üyeliği dışında Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Üyeliği de sona ermiştir.

Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.

İlgili KAP Linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185909

Paylaş

Tüm Haberler