MENU
Ara
EN

Yönetim Kurulu Üye Ataması

20 Mayıs 2022
Paylaş

Şirket yönetim kurulunun 20.05.2022 tarih ve 2022/17 sayılı kararı ile;

20.05.2022 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden istifa eden yönetim kurulu başkanı Raj Shankar'ın istifalarının kabulüne,

Yönetim Kurulu'nun mevcut süresi içerisinde görev yapmak üzere Rajiv Srivastava'nın yönetim kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanununun 363'ncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmasına ve bu hususun ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.

İlgili KAP Linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031472

Paylaş

Tüm Haberler