MENU
Ara
EN

Yönetim Kurulu Üye Atamaları

16 Mayıs 2022
Paylaş

Şirket yönetim kurulunun 16.05.2022 tarih ve 2022/12 sayılı kararı ile;

16.05.2022 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden istifa eden yönetim kurulu üyesi Ashok Veeraragavan'ın ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Hakan Akbaş'ın istifalarının kabulüne,

Yönetim Kurulu'nun mevcut süresi içerisinde görev yapmak üzere Arun Srinivasan'ın yönetim kurulu üyesi ve Barış Özenoğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanununun 363'ncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmalarına ve bu hususların ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.

İlgili KAP Linki: 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030701

Paylaş

Tüm Haberler