MENU
Ara
EN

Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Ticaret Bakanlığı Onayı

31 Ağustos 2023
Paylaş

Şirketimizin 100.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 500.000.000 TL'ye (beş yüz milyon Türk Lirası) yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "İlan" başlıklı 12. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunduğu 07.08.2023 tarihinde açıklanmıştı.

Söz konusu Esas Sözleşme tadiline T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.08.2023 tarihli yazısı ile izin verilmiştir.

Esas Sözleşme değişikliği Yönetim Kurulumuzca yapılacak çağrı ile düzenlenecek olan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

İlgili KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190570

Paylaş

Tüm Haberler

17 Nisan 2024

2023 Yılı Karının Olağanüstü Yedek Olarak Ayrılması Önerisinin Genel Kurul'ca Onaylanması

Haberin devamını okuyun