MENU
Ara
EN

Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşme Tadili için SPK Başvuru Onayı

07 Ağustos 2023
Paylaş

Şirketimizin 100.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 500.000.000 TL'ye (beş yüz milyon Türk Lirası) yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "İlan" başlıklı 12. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin tadili T.C. Ticaret Bakanlığı onayına sunulacak olup, onaylı Esas Sözleşme tadili, Yönetim Kurulumuzca yapılacak çağrı ile düzenlenecek olan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

İlgili KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181560

Paylaş

Tüm Haberler