MENU
Ara
EN

Kar Dağıtım Politikası

11 Nisan 2023
Paylaş

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.04.2023 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-19.1 No'lu Kar Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereği hazırlanan ve aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikası'nın 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kar Dağıtım Politikası

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifleri, Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin dengeli büyüme gereği arasındaki hassas dengelere ve karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası kapsamında hazırlanacaktır.

Şirket sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Ayrıca, Şirket Ana sözleşmesinde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve çalışanlara kar payı verilmesine yönelik herhangi bir madde bulunmamaktadır.

Kar Payı ödemelerimizin yasal süreler içerisinde ve en kısa sürede yapılmasına özen gösterilecektir. Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu politika, gündemdeki hedeflere ve fonlara göre yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilecektir.

İlgili duyurunun KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136494

Paylaş

Tüm Haberler

21 Mart 2024

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Haberin devamını okuyun