MENU
Ara
EN

Kar Dağıtım Politikası

13 Nisan 2022
Paylaş

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.04.2022 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-19.1 No'lu Kar Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereği hazırlanan ve aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikası'nın 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kar Dağıtım Politikası

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifleri, Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin dengeli büyüme gereği arasındaki hassas dengelere ve karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası kapsamında hazırlanacaktır.

Şirket sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Ayrıca, Şirket Ana sözleşmesinde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve çalışanlara kar payı verilmesine yönelik herhangi bir madde bulunmamaktadır.

Kar Payı ödemelerimizin yasal süreler içerisinde ve en kısa sürede yapılmasına özen gösterilecektir. Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu politika, gündemdeki hedeflere ve fonlara göre yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilecektir.

İlgili duyurunun KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020200

Paylaş

Tüm Haberler