MENU
Ara
EN

Genel Kurul tarafından onaylanan Kar Payı Dağıtımı Önerisi

18 Mayıs 2022
Paylaş

Yönetim kurulu tarafıdan Genel Kurul onayına sunulan aşağıdaki kararlar 18 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş ve oybirliği kabul edildi.

Yönetim Kurulu'nun 12.04.2022 tarihli toplantısında;

Şirketin, 2021 yılında yasal kayıtlarındaki dağıtılabilir kar tutarının SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan dağıtılabilir kar tutarından daha az olmasına rağmen kar payı tutarının tamamı yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir dönem kârından karşılanabildiği için SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan tutarın kar dağıtımına esas olmasına;

Bu doğrultuda; Şirketin, 2021 yılında SPK mevzuatına göre hesaplanan 67.149.241,00 TL tutarındaki Net Dönem Karından, T.T.K.'nun ilgili maddelerine göre, I. Tertip Kanuni Yedek Akçe üst sınırına ulaşılmamış olması nedeniyle 2.870.364,68 TL I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve yıl içerisinde yapılan 58.555,00 TL tutarındaki bağışların da ilavesi sonucunda 64.337.431,32 TL olarak hesaplanan net dağıtılabilir kardan;

- I. Temettü olarak brüt 12.867.486,26 TL,

- II. Temettü olarak brüt 12.867.486,26 karın dağıtılmasına,

- 2.073.497,25 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve

- geriye kalan 36.470.406,54 TL tutarında karın Olağanüstü yedeklere ilave edilmesine;

Ayrıca, hissedarlara dağıtılacak toplam brüt temettü tutarı 25.734.972,53 TL ve brüt temettü oranı % 25,7350 olup, beher 1 TL'lik hisse başına brüt 0,257350 TL temettünün yasal stopaj kesintisi yapıldıktan sonra 3 Haziran 2022 tarihinde nakden dağıtılmasının, Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmişti.

Genel Kurul'un söz konusu öneriyi kabul etmesine istinaden 2021 yılı net dönem karının %40'ına tekabül eden 25.734.972,53 TL'nin 3 Haziran 2022 tarihinde toplam brüt temettü tutarı olarak nakden dağıtılması karara bağlanmıştır.

İlgili KAP Linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031190

Paylaş

Tüm Haberler

21 Mart 2024

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Haberin devamını okuyun