MENU
Ara
EN

Esas Sözleşme Değişikliği Tescili

22 Mayıs 2023
Paylaş

Şirketimizin ihraç edeceği her türlü borçlanma aracı ihraç yetkisinin süresiz olarak Şirketimiz Yönetim Kuruluna devredilmesi için Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadiline ve "Borçlanma Aracı İhracı" başlıklı 18. maddenin Esas Sözleşme'ye eklenmesine ilişkin değişiklik İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18.05.2023 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 22.05.2023 tarihinde 10835 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152708

Paylaş

Tüm Haberler