MENU
Ara
EN

Esas Sözleşme Değişikliği için SPK Başvurusu

27 Ocak 2023
Paylaş

Şirketimizin 23.01.2023 tarihinde yaptığı KAP açıklamasında;

Yönetim Kurulumuzun 20.01.2023 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesinin 3. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin 5. maddesinin 3. fıkrası kapsamında, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre borçlu sıfatıyla düzenleyerek ihraç edeceği her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, kıymetli maden bonosu ve niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu SPK tarafından kabul edilecek sermaye piyasası araçlarının ("Borçlanma Aracı") ihraç yetkisinin süresiz olarak Şirketimiz yönetim kuruluna devredilmesi için Esas Sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin ekteki tadil tasarısında yer aldığı şekilde tadil edilmesine ve "Borçlanma Aracı İhracı" başlıklı 18. maddenin esas sözleşmeye ekteki tadil tasarısında yer aldığı şekilde eklenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli izin ve onayların temin edilmesi için başvurulmasına ve izin alındıktan sonra, onaylı esas sözleşme tadil metninin ayrı bir yönetim kurulu kararı ile toplantıya çağrılarak Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmasına karar verildiği açıklanmıştı.

Söz konusu Esas Sözleşme tadiline onay vermesi için 27.01.2023 tarihi itibarıyla SPK'ya başvuru yapılmıştır.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

İlgili duyurunun KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1105229

Paylaş

Tüm Haberler