MENU
Ara
EN

Bağlı Ortalık Unvan Değişikliği-MPX İletişim ve Servis Limited Şirketi

30 Kasım 2022
Paylaş

01.12.2021 tarihinde %100 hisselerini devir aldığımız bağlı ortaklığımız MPX İletişim ve Servis Limited Şirketi'nin unvanı Arena Connect İletişim ve Servis Limited Şirketi olarak tadil ve tescil edilmiştir. Söz konusu değişikliğin Şirketimizin mali tablolarına etkisi bulunmamaktadır.

Pay sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunarız.

İlgili KAP Linki: 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083052

Paylaş

Tüm Haberler