MENU
Ara
EN

Bağlı Ortaklığımız Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Faaliyet İzni Genişletilmesi Hakkında TCMB Kararı

18 Ekim 2023
Paylaş

Şirketimiz bağlı ortaklığı Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin mevcut ödeme aracılık hizmetleri faaliyet izninin Açık Bankacılık olarak bilinen hizmetleri de içerecek şekilde genişletmesine ilişkin başvurusu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") tarafından kabul edilerek faaliyet iznimizin kapsamı genişletilmiştir.

Faaliyet iznimizin kapsamının genişletilmesine ilişkin aşağıda yer alan TCMB kararı 18.10.2023 tarih ve 32343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 9.10.2023 tarih ve 11512/21111 sayılı kararı ile 6493 sayılı Kanunun 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen "ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında bulunan ödeme hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri başlatma hizmeti" ve (g) bendinde belirtilen "ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmetini" ödeme hizmetlerini sunmak üzere faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

İlgili KAP Linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207381

Paylaş

Tüm Haberler