MENU
Ara
EN

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım Önerisi

11 Nisan 2023
Paylaş

Yönetim Kurulu'nun 11.04.2023 tarihli toplantısında;

Şirketin, 2022 yılında SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan dağıtılabilir kar tutarının yasal kayıtlarındaki dağıtılabilir kardan daha az olması üzerine SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan tutarın kar dağıtımına esas olmasına;

Bu doğrultuda; Şirketin, 2022 yılında SPK mevzuatına göre hesaplanan 109.508.802,00 TL tutarındaki Net Dönem Karından, T.T.K.'nun ilgili maddelerine göre, I. Tertip Kanuni Yedek Akçe üst sınırına ulaşılmamış olması nedeniyle 5.809.991,00 TL I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve yıl içerisinde yapılan 30.000,00 TL tutarındaki bağışların da ilavesi sonucunda 103.728.811,00 TL olarak hesaplanan net dağıtılabilir kardan;

- I. Temettü olarak brüt 10.372.881,10 TL,

- 537.288,11 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve

- geriye kalan 92.788.641,79 TL tutarında karın Olağanüstü yedeklere ilave edilmesine;

Ayrıca, hissedarlara dağıtılacak toplam brüt temettü tutarı 10.372.881,10 TL ve brüt temettü oranı % 10,3729 olup, beher 1 TL'lik hisse başına brüt 0,103729 TL temettünün yasal stopaj kesintisi yapıldıktan sonra 25 Mayıs 2023 tarihinde nakden dağıtılmasının, Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136493

Paylaş

Tüm Haberler

18 Ekim 2023

Bağlı Ortaklığımız Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Faaliyet İzni Genişletilmesi Hakkında TCMB Kararı

Haberin devamını okuyun
01 Eylül 2023

Fibabanka A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonunun Kurulmasına İlişkin SPK Onayı

Haberin devamını okuyun