MENU
Ara
EN

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım Önerisi

12 Nisan 2022
Paylaş

Yönetim Kurulu'nun 12.04.2022 tarihli toplantısında;

Şirketin, 2021 yılında yasal kayıtlarındaki dağıtılabilir kar tutarının SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan dağıtılabilir kar tutarından daha az olmasına rağmen kar payı tutarının tamamı yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir dönem kârından karşılanabildiği için SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan tutarın kar dağıtımına esas olmasına;

Bu doğrultuda; Şirketin, 2021 yılında SPK mevzuatına göre hesaplanan 67.149.241,00 TL tutarındaki Net Dönem Karından, T.T.K.'nun ilgili maddelerine göre, I. Tertip Kanuni Yedek Akçe üst sınırına ulaşılmamış olması nedeniyle 2.870.364,68 TL I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve yıl içerisinde yapılan 58.555,00 TL tutarındaki bağışların da ilavesi sonucunda 64.337.431,32 TL olarak hesaplanan net dağıtılabilir kardan;

- I. Temettü olarak brüt 12.867.486,26 TL,

- II. Temettü olarak brüt 12.867.486,26 karın dağıtılmasına,

- 2.073.497,25 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve

- geriye kalan 36.470.406,54 TL tutarında karın Olağanüstü yedeklere ilave edilmesine;

Ayrıca, hissedarlara dağıtılacak toplam brüt temettü tutarı 25.734.972,53 TL ve brüt temettü oranı % 25,7350 olup, beher 1 TL'lik hisse başına brüt 0,257350 TL temettünün yasal stopaj kesintisi yapıldıktan sonra 3 Haziran 2022 tarihinde nakden dağıtılmasının, Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019817

Paylaş

Tüm Haberler