MENU
Ara
EN

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım Önerisi

22 Şubat 2021
Paylaş

Yönetim Kurulu'nun 22.02.2021 tarihli toplantısında;

 
Şirketin, 2020 yılında SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan dağıtılabilir kar tutarının yasal kayıtlarındaki dağıtılabilir kardan daha az olması üzerine SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan tutarın kar dağıtımına esas olmasına;
 
Bu doğrultuda; Şirketin, 2020 yılında SPK mevzuatına göre hesaplanan 64.640.650,00 TL tutarındaki Net Dönem Karından, T.T.K.'nun ilgili maddelerine göre, I. Tertip Kanuni Yedek Akçe üst sınırına ulaşılmış olması nedeniyle I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmaması ve yıl içerisinde yapılan 16.123,00 TL tutarındaki bağışların da ilavesi sonucunda 64.656.773,00 TL olarak hesaplanan net dağıtılabilir kardan;
- I. Temettü olarak brüt 12.931.354,60 TL,
- II. Temettü olarak brüt 3.232.838,65 TL karın dağıtılmasına,
- 1.456.419,33 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve
- geriye kalan 47.020.037,43 TL tutarında karın Olağanüstü yedeklere ilave edilmesine;

Ayrıca, hissedarlara dağıtılacak toplam brüt temettü tutarı 16.164.193,25 TL ve brüt temettü oranı % 50,5131 olup, beher 1 TL'lik hisse başına brüt 0,505131 TL temettünün yasal stopaj kesintisi yapıldıktan sonra 15 Nisan 2021 tarihinde nakden dağıtılmasının, Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
 
KAP linki:
 


Paylaş

Tüm Haberler